Exact Dimoni

Exact Dimoni és reconegut com un estàndard de gestió administrativa dins dels sistemes ERP per a PIMES.

Exact Dimoni és un sistema ERP potent, àgil i senzill dissenyat per a PIMES del mercat espanyol amb una mida compresa entre els 10 i 50 empleats. Gràcies a l'experiència acumulada de més de 25 anys ia la constant adaptació de la solució a la casuística de l'empresa espanyola, avui prop de 2.000 empreses al nostre país gestionen els seus processos administratius i financers amb Exact Dimoni. De manera general, Exact Dimoni és un sistema ERP que disposa de diversos mòduls configurables segons les necessitats de cada empresa.

Gestió Comercial

Cobreix les àrees productives relacionades amb Logística, Compres, Magatzem, Vendes, Facturació, etc Aquest mòdul està dotat de gran flexibilitat per adaptar-se als processos de gestió empresarial més potents i rigorosos, com ara lots reals i virtuals, promocions, compres i vendes en divises, tarifes dinàmiques, etc La seva flexibilitat arriba al punt de permetre que cada empresa decideixi quins processos ha d'aplicar i definir les conseqüències d'aquests.

Gestió Financera

Com la majoria dels sistemes ERP, Exact Dimoni gestiona les àrees financeres i comptables de l'empresa. El que diferencia Exact Dimoni d'altres sistemes ERP és que amb més de 2.000 empreses de base instal · lada el sistema és reconegut com un estàndard de gestió en el mercat espanyol. A nivell de Gestió Financera, el sistema compta amb funcionalitats de comptabilitat general, pressupostària i analítica, gestió de tresoreria, generadors d'informes, automatismes de treballs administratius diversos, gestió d'impostos, retencions, etc

Gestió de Vendes per Taulell (TPV)

Permet diferents solucions per a la Gestió d'Empreses amb Punts de Venda. Des de la gestió d'empreses amb múltiples sucursals separades geogràficament i diversos centres d'integració, fins a grans superfícies amb back-office, back-store i front-store amb múltiples passadissos i grans controls de seguretat, etc Les opcions són múltiples i configurables.

Exact Dimoni Exact Dimoni Exact Dimoni