Newgest.Visual

Newgest.Visual és un aplicatiu integrat de gestió comercial i comptabilitat estàndar amb una gran varietat de funcions específiques orientades al control del vostre negoci

No per ser estàndar deixem d’arrivar a empreses sectorials, ja que també tenim disponibles mòduls específics per a empreses de diversos sectors (Serveis Tècnics, Contractes de Manteniments, Agències de Viatges, Gestió de Socis, Agències de Duanes, Vals de Compra per a Constructores, Escorxadors, Autovenda, Supermercats –amb enllaços directes amb Miquel Alimentació i Covalco – , ...)

Newgest.Visual controla tota una sèrie de fitxers mestres com poden ser els clients, proveïdors, creditors, articles i serveis, venedors, ... i permet realitzar totes les operacions habituals de la gestió comercial d’una empresa, com els pressupostos, comandes, compres, vendes, facturacions, trameses, cobraments, pagaments, control de les existències, etiquetatges, expedients, punt de venda (per codis de barra i tàctil),.... També te disponibles totes les funcions habituals comptable-financeres, com la gestió d’asssentaments, llibres diaris, balanços,...

Tots els formularis d’impressió (albarans, pressupostos, factures, etiquetes, llistats,...) son configurables pel propi usuari, fins i tot en podrà crear de nous a partir dels ja existents.

Newgest.Visual és multiempresa, multiexercici, multiusuari, gestiona sucursals,...

Newgest.Visual és un aplicatiu 100% fabricat a La Seu d’Urgell amb un rodatge de 10 anys i més de vint anys d’experiència en programació d’aplicatius de gestió.

Newgest.Visual és la solució que busqueu pel vostre negoci.

newgest.visual